Stránka se načítá...

Používání Usenetu

Úvod

Nejprve malé vysvětlení pojmů. Mimo označení Usenet, se také můžete setkat se jmény jako NNTP server, NEWS server apod. Usenet je jedna z nejstarších součástí celosvětové sítě Internet. Skládá se z množství navzájem propojených počítačů (news serverů). Ty si mezi sebou vyměňují svůj obsah, zjednodušeně řečeno. Pokud se chce někdo přihlásit k odběru nějaké diskusní skupiny (newsgroup), připojí se k news serveru a požádá ho o odběr. Tím se tento systém zásadně liší např. od různých e-mailových konferencí, které jsou ve formě e-mailových zpráv uživateli posílány do schránky. Zde si nové zprávy stáhnu až budu chtít. Další podstatný rozdíl je ten, že v diskusních skupinách komunikuje obvykle větší množství lidí (alespoň v těch cizích). Existují také placené přístupy, ovšem ty za onu úplatu poskytují ke sdílení také binární soubory (programy, video, hudba, obrázky), ty nás ale nemusí zajímat. My se připojíme přes nějaký veřejně přístupný server.

Diskusních skupin existuje ohromné množství, většinou se dělí podle témat, kterými se zabývají. Nutno podotknout, že ve většině případů se v těch obecněji zaměřených skupinách komunikuje angličtinou, až na výjimky, kdy je nějaké téma svázáno s určitou zemí. Např. ve skupině soc.culture.czecho-slovak se najdou jak příspěvky napsané češtinou, tak příspěvky zaslané v angličtině. Hlavní důvod je ten, že je tak možnost podělit se o své názory s více čtenáři, jelikož angličtinou vládne více lidí než třeba češtinou nebo slovenštinou...

Názvy skupin mají svou hierarchii. V již zmíněné soc.culture.czecho-slovak je na nejvyšší úrovni soc (society - společnost), dále podkategorie culture (kultura) a nakonec samotný název czecho-slovak. Jen pro úplnost, názvy nejpoužívanějších nejvyšších úrovní jsou tyto:

alt  - (alternative) ostatní, jiná; také hlavně alt.binaries pro binární soubory
biz  - podnikání, obchod
comp - počítače, komunikace
misc - (miscellanous) ostatní, jiná
rec  - (recreational) různá hobby, koníčky
sci  - (science) vědecká kategorie
soc  - (society) společnost, kultura
cz  - české skupiny (sk - slovenské, de - německé atd.)

Příklad

Jako modelovou situaci uvedu příklad, kde se budeme přípojovat k Usenetu přes server našeho poskytovatele připojení k Internetu. Používáme obyčejné vytáčené připojení přes telefonní linku (dial-up) a službu Volný. Ta používá server news.volny.cz. Dále pro příjem pošty využíváme program Microsoft Outlook Express, který se hodí i pro příjem příspěvků z Usenetu. Ale není podmínkou, řada jiných programů pro práci s e-mailovou poštou umí pracovat i s diskusními příspěvky. Existují také specializované programy.

Pokud jste k Internetu připojeni jinak, stačí si u poskytovatele zjistit adresu news serveru, např. na jeho stránkách (většinou to bývá rubrika jako Nastavení, nebo Zákaznická podpora apod.). Nebo je možno použít nějaký z velkého množství jiných veřejných serverů. Pokud byste chtěli nějaký najít, zkuste zadat do vyhledávače (doporučuji zahraničního, je tam větší výběr, třeba Google) heslo "public news servers" nebo "free nntp servers". Měly by se vám zobrazit odkazy na stránky, které se tímto tématem zabývají. Je ovšem zapotřebí mít při hledání trpělivost...

Nyní už k samotnému postupu. Spustíme si Outlook Express. Z menu Nástroje vybereme Účty. Objeví se dialog. V něm klepneme na tlačítko Přidat a vybereme Příspěvky. V následujícím okně napíšeme své jméno nebo přezdívku, která se bude objevovat u námi zaslaných příspěvků. Klepnem na Další. Zde zadáme naší e-mailovou adresu. Klepnem na Další. V tomto okně vyplníme položku Diskusní server (NNTP) a napíšeme do ní news.volny.cz. (Případně jiný, viz. výše.) Políčko Diskusní server požaduje přihlášení necháme v našem případě nezatrhnuté. Pak znovu klepnem na Další a Dokončit. Dialogové okno s Účty můžeme nyní zavřít, nebudeme-li už žádné jiné přidávat.

Všimněte si, že v levém panelu pod složkami jako Doručená pošta atd. se objevila položka se jménem našeho news serveru. Nyní se nás program zeptá, zda chceme načíst diskusní skupiny z přidaného účtu. Vybereme Ano.

Teď nastává okamžik pravdy. Pokud začne stahování, je vše v pořádku a můžete si gratulovat. Jestli se ale objeví chybové hlášení, vše v pořádku není... Nejdříve zkusíme překontrolovat, zda jsme neudělali překlep v názvu serveru - pravým tlačítkem myši klepnem v levém panelu na jméno našeho serveru, zvolíme Vlastnosti a na kartě Server zkontrolujeme zápis. Další problém může být ten, že daný server není zrovna dostupný, či v horším případě, není dostupný pro nás. V tu chvíli nezbyde nic jiného, než si najít nějaký jiný. Důvodem nefunkčnosti může být například i to, že jsme k Internetu připojeni přes firewall (třeba ve firmě), v této situaci by bylo asi nejvhodnější obrátit se na správce sítě.

Po dokončení stahování dat máme před sebou seznam všech diskusních skupin, které jsou na daném serveru k dispozici. V nich můžeme i snadno vyhledávat. Pokud do textového pole, které je nad seznamem, napíšeme třeba cz, vyfiltrují se nám jen diskusní skupiny, které v názvu obsahují slovo cz. Při hledání můžeme používat i zástupné symboly (např. hvězdičku). My si vybereme v našem příkladu dvě skupiny:

alt.movies.david-lynch
alt.tv.twin-peaks

Stačí si každou vyhledat, označit ji klepnutím, a potvrdit tlačítkem Přihlásit se k odběru. Poté dialog zavřeme kliknutím na OK a vidíme, že v pravém panelu se nám objevily jména skupin, která hodláme odebírat, nad nimiž jsou tři tlačítka: Synchronizovat účet, Diskusní skupiny... a Nastavení. Při prvním odběru z diskusní skupiny je dobré stáhnout si všechny zprávy (pokud jich samozrejmě není moc, v tom případě si můžeme stáhnout jen záhlaví a celý příspěvek se stáhne až si ho budeme chtít přečíst - výhodné např. při trvalém přípojení k Internetu). Označíme si proto diskusní skupiny a tlačítkem Nastavení vybereme volbu Všechny zprávy. Poté odklepnem tlačítko Synchronizovat účet. Zprávy se nám začnout stahovat do počítače. Až bude vše hotovo, stejným způsobem si nastavíme, že chceme stahovat už jen nové příspěvky (tlačítko Nastavení -> Pouze nové zprávy). To zaručí, že při další synchronizaci se nebudou zbytečně stahovat zprávy, které již máme. Toť vše. Můžete začít pročítat... a samozřejmě také posílat vlastní reakce, nemusím snad popisovat jak (volbou Nová zpráva, Odpovědět skupině či Odpovědět odesílateli - jemu na e-mail).

Doporučení na závěr

Ještě pár doporučení a rad na závěr. Často se můžete setkat, např. v titulku zprávy, s označením Off Topic, či jen OT - to znamená, že dotyčný příspěvek je mimo téma. V textu příspěvku se mimo známých "smajlíků" typu úsměv :-) smutek :-( atd., můžete setkat také s méně známými akronymy. Akronym je vlastně zkratka z anglického slovního spojení. Např BTW znamená "by the way", tedy "mimochodem". Ty nejpoužívanější jsou zde:

BTW  - (by the way) mimochodem
IMHO  - (in my humble opinion) podle mého skromného názoru
ASAP  - (as soon as possible) tak rychle jak jen to jde
RTFM  - (read the fucking manual) přečtěte si zatraceně návod
AFAIK  - (as far as I know) pokud vím
LOL  - (laughing out loudly) nahlas se směju
TIA  - (thanks in advance) děkuji předem
THX  - (thanks) děkuji
HTH  - (hope that helps) snad to pomůže
FAQ  - (frequently asked questions) často kladené otázky

S akronymy by se to nemělo přehánět, jelikož někdy mohou ztěžovat čtení a ne každý jim může rozumět. Při psaní příspěvků do Usenetu je dobré používat prostý text (plain text), tedy žádné HTML formátování apod. Proto si v Outlooku přes menu Nástroje -> Možnosti... na kartě Odesílání aktivujte u volby Formát odesílání diskusních příspěvků možnost Prostý text. Vyvarovat byste se měli také háčků a čárek nad českými písmeny. Když budete regovat na nějakou zprávu, je také vhodné nechat ve zprávě nové alespoň ten původní text, jehož se vaše reakce týká (Outlook automaticky při volbě Odpovědět skupině vloží před původní text odrážku - standardně >) a případný zbytečný text smazat. Další pravidlo se týká citací. Jestliže pošleme do Usenetu třeba článek, měli bysme u něj uvést i původní zdroj (URL adresu apod.). Kdo se chce dozvědět o síťových zásadách slušného chování víc, nechť zadá do svého oblíbeného vyhledávače heslo "netiquette".

Doufám, že vám tento článek alespoň trochu pomohl. Pokud byste měli nějaké dotazy či připomínky, směřujte je na můj e-mail, stejně jako jakékoli ohlasy. Hodně zdaru!

Marek

Úvod
Novinky
David Lynch
Celovečerní filmy
Krátké filmy
Seriály
Hudba
Knihy
DVD
Ostatní tvorba
Rozhovory
Odkazy
 
Ankety
Guest Book
 
autor webu
Logo Internet pro všechny
http://lynch.euweb.cz/